THẦM MONG 

Sắp sửa đến giáng sinh rồi đó bé .

Gió se buồn trên mấy ngọn sầu đông .

Trên vạt áo trắng thơm men sữa mẹ .

Làn da thơm hồng phấn lạnh buồn không .

 

Bé có thấy lòng trời mây xám tái .

NHư lòng anh buổi bé hẹn quên lời .

Để anh đứng dưới tàn cây ngóng mãi .

Nghe thu tàn đông chớm lá mưa rơi .

 

Bé của anh giờ quá đỗi xa vời .

Như một vì sao đột nhiên biệt dạng .

Còn cái bóng, cái tên và chút sáng .

Rất âm thầm trong nồi nhớ trong anh .

 

Và bây giờ sắp sữa đến giáng sinh .

Anh cũng sữa sang lòng - hang đá lạnh .

Cuối trời xa bé nghe lòng mong quạnh .

Ánh nhớ hừng lên sáng ấm lòng .

                Thơ : HÀ NGUYÊN DŨNG

Thư giãn khác