LÝ TƯỞNG

Con người sống trên đời cần có lý tưởng , mới có thể sống có ý nghĩa  ,  nếu không có lý tưởng  mỗi ngày ăn cơm ba bữa ,

sáng dậy tối ngủ sống qua ngày tháng như thế thật là vô vị .

Chúng ta từ nhỏ đã muốn học theo các bậc thánh hiền , trở thành thánh hiền là lý tưởng của những đứa trẻ , từ nhỏ mỗi người

đều muốn phát tài , phát tài chính là lý tưởng của mỗi người . Người người đều có lý tưởng , những   lý tưởng của mỗi người

lại không giống nhau .Giống như một người phụ nữ có người chỉ   muốn trang điểm cho mình thật đẹp khiến cho người khác chú ý

sắc đẹp chính là lý tưởng của họ những thứ khác đều không quan trọng . Có người hy vọng có một chỗ ở tốt , trong phòng sáng

sủa sạch sẽ , ngoài phòng có  vườn tược đẹp đẽ , một môi trường sống tốt chính là lý tưởng của họ cho dù cuộc sống khó khăn

họ cũng không để tâm .Có người mỗi ngày chỉ cần ăn ngon còn  lại nhà cửa,  phục sức đều  không quan trọng . Ăn ngon chính

là lý tưởng của họ . 

Có người đặt lý tưởng ở tình yêu , có người đặt  lý tưởng ở tiền bạc  , có người  đặt lý tưởng ở tình thân , có người không đặt 

lý tưởng ở tương lai , chỉ lo cho hiện tại trước mắt ,  các loại chuyên gia , các kiểu phú hào , các loại nghề nghiệp , các kiểu thành

tựu trong xã hội ngày nay đề u  có thể trở thành lý tưởng của chúng ta những lý tưởng không thể chỉ  nằm trong suy nghĩ lý tưởng 

phải mang tính thực tiễn  mới có thể thực hiện được .Cuộc sống con người có những lý tưởng gì có thể thực hiện đây ? có thể

kể ra như sau : 

1. Lý tưởng trong việc học tập : Con người đều cần phải đi học, có người đi học vì muốn kiếm tiền , có người đi học vì muốn

làm người tốt , có người đi học vì mong muốn sự nghiệp có được thành tựu trong tương lai , lại có người đi học vì ước vọng được

học theo các vị thánh hiền . Lý tưởng là chỉ tiêu của cuộc sống , có người yêu thích khoa học muốn trở thành một nhà phát minh 

tạo phúc cho nhân loại , có người tâm tâm niệm niệm muối trở thành một nhà xã hội học sau này phục vụ cho quần chúng, có người

theo đuổi kinh tế hy vọng tương lai có thể phát tài giàu có , có người ẩn chứa lòng ham học lấy việc đọc sách làm niềm vui 

. Bất kể như thế nào chịu đi học thì có thể   thực  hiện được lý tưởng  .

2. Lý tưởng trong công việc : Công việc không những phải phù hợp với lý tưởng mà còn phải phù hợp với chí hướng . Có người 

vứt bỏ quan chức danh lợi , chỉ muốn theo nghiệp giáo dục ,đây chính là lý tưởng suốt đời , có người không cam chịu cuộc sống 

đạm bạc họ muốn mạo hiểm tạo ra tiền đồ sự nghiệp . có điều bình thường con người chúng ta mắt cao tay thấp , không có lý

tưởng trong công việc , không có sự nhẫn nại làm việc ,có câu " đứng ở núi này thấy ngọn núi kia cao , đến núi kia rồi mới thấy

núi kia chẳng có đủ diêm để đốt " .Bởi vì cứ liên tục thay đổi công việc , không xác định mục tiêu , những năm tháng ngắn ngủi

của cuộc sống trôi đi đến khi già nua lại than trách không làm được việc gì .Kỳ thực như tôn trung sơn nói " Muốn làm việc lớn ,

không muốn làm quan lớn ". Đây mới là lý tưởng công việc chúng ta nên giữ gìn .

3. Lý tưởng hôn nhân : trong các loại lý tưởng thì lý tưởng hôn nhân cũng rất quan trọng , mà lại rất hiện thực .Về đối tượng kết

hôn ,có người mong muốn được kết duyên cùng với danh môn quí tộc , có người mong muốn được gả cho người tuấn tú đẹp

trai , có người hy vọng cưới được thục nữ khuê các , có người lại coi trọng hiền thục có đức , hôn nhân lý tưởng củ   a mỗi người

đều không giống nhau . Kỳ thực nam nữ kết hôn ,quan trọng là gia đình hòa thuận , chỉ cần đàn ông hiền lương đàn bà có đức 

hai bên phu xướng phụ tùy , tương thân tương ái , được như vậy thì đó chính là người bạn đời lý tưởng trên thế gian rồi .

4. lý tưởng cuộc sống : Trong cuộc sống có người bất cứ việc gì cũng ví mình , có người bản thân có rồi ,  vẫn còn   muốn

giúp đỡ người khác , có người cần cù tiết kiệm , có người lại thích hưởng thụ . kỳ thực lý tưởng của cuộc sống không nằm ở

việc hào hoa xa xỉ ,mà nên coi trọng sự phát triển và ý nghĩa lâu dài , có thể tạo cho mình một cuộc sống an lạc thoái mái , có 

thể tạo ra được phúc lợi cho toàn thể  nhân loại , đây mới là cảnh giới cao nhất của cuộc sống . 

 

 

Thư giãn khác