Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghỉa thì nhà ấy thịnh vượng

Kẻ nào để lại cho con cháu những mãnh khóe gian hùng thì nhà ấy tất suy vong. 

                                                                                       CẢNH HÀNH LỤC

                                                  ***

Những người có trí tuệ bình thường đều có thể học và học giỏi

Miễn là biết vận dụng khối ốc , đôi tai  và đôi mắt cho đúng cách.

                                                                  M.PROUST

                                              ***

Cách tốt nhất để hiểu là làm.

                           E.CANT

                                                 ***

Người có nhân làm yên vui cho người .Người có trí làm lợi cho người .

                                                                                KHỔNG TỬ

                                               ***

Đọc một quyển sách tốt chẳng khác gì trò chuyện với một người thông minh .

                                                                               L.TOLSTOI 

                                     ***

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy .

Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương.

                                               K.GIBRAN

                                            ***

Chúng ta luôn thành công khi chúng ta khao khát làm tốt nhất công việc của mình.

                                                                                           J.ROUSSEAU.

                                                ***

     Một thân thể khỏe mạnh , một tâm hồn tro ng sạch 

Hạnh phúc đích thực của con người chỉ cần bấy nhiêu thôi.

                                                                  EPICURE.

                                       ***

Những trí tuệ tầm thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ.

                                                                         LA ROCHE FOUCAULD

                                         ***

     Đem việc làm mà dạy thì người ta làm theo,

Chỉ đem lời nói mà dạy thì người ta không phục .

                                                 ĐỆ NGỦ LUẬN

                                      ***

             Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi 

Có phương pháp thì người tầm thường cũng làm được điều phi thường.

                                                                               R.DESCARTES

                                      ***

Khôn ngoan là biết đặt câu hỏi với những người

thông thái và im lặng trước những người ba hoa.

                                   ***

Danh dự của con người là hòn ngọc của tâm hồn

không được làm vấy bẩn. 

                                                              W.SHAKE SPEARE

                                ***

Không có gì cao quí và tốt đẹp hơn 

là đem lại sự hạnh phúc cho mọi người .

                                      L.Beethoven.

Thư giãn khác