• Dịch cân kinh biến người yếu thành người khỏe

    TƯƠNG TRUYỀN, KINH NÀY XUẤT PHÁT TỪ CHÙA THIẾU LÂM (TRUNG QUỐC), LÀ CÔNG PHU DO ĐẠT MA SƯ TỔ TRUYỀN DẠY NHẰM GIÚP CHƯ TĂNG CÓ ĐỦ SỨC KHỎE ĐỂ TU TẬP GIÁO PHÁP. DỊCH CÂN KINH GIÚP CHUYỂN ĐỔI GÂN CỐT VÀ CƠ BẮP TỪ SUY NHƯỢC THÀNH SUNG MÃN.

  • Sống khỏe mỗi ngày

    Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng :

    "Ăn lành , ngủ đủ ,tập đều , sống vui "......